Gödsel

Gödsel

Öppna rännor, på spalt och under spalt. Hydraulik, wire, rep eller kätting.
Svea Agri har kunskapen och produkterna, djurvänliga och driftsäkra system för utgödsling av ko-, gris- och häststallar.
Frostsäkring, slingdetektor och fjärrstyrning som tillval. Tillsammans med våra tryckare och gödselpumpar ett komplett system för gödselhantering.

Produktdatablad

SVEA SASC
SVEA B-BOX  (larm)