Gödsel

Gödsel

Öppna rännor, på spalt och under spalt. Hydraulik, wire, rep eller kätting.
Svea Agri har kunskapen och produkterna, djurvänliga och driftsäkra system för utgödsling av ko-, gris- och häststallar.
Frostsäkring, slingdetektor och fjärrstyrning som tillval. Tillsammans med våra tryckare och gödselpumpar ett komplett system för gödselhantering.

Produktdatablad

SVEA SASC
SVEA ROBUST
SVEA ELIN
SVEA TOR
SVEA UNO
SVEA B-BOX  (larm)