Elin

Elin utgödsling under spalt för Gris och Ko

ELIN är en kuggväxeldriven utgödsling för rännor under spalt.
Skraputrustningen är med en kraftig nylonlina sammanbunden
till två drivstationer.