Komprimat

Pressystem, Komprimat

Komprimat är en tryckutgödsling för fastgödsel från kor och grisar,
men kan även användas för att trycka blöt, halmfri
gödsel