TOR/DM600

Hydraulisk utgödsling TOR

TOR är ett hydrauldrivet utgödslingssystem som används i ladugårdar med öppna skrapgångar. Systemet använder skrapor med olika funktioner som fungerar för upp till 4,4 meter breda gödselgångar. TOR har ett hydraulaggregat som kan driva upp till fyra separata gödselgångar.

Produktdatablad

SVEA TOR

Systembok

Tor – Hydrauldrivet gödselskrapsystem