Uno

Kättingdriven utgödsling Uno

Uno är ett endrivstation kättingdrivet spel för öppna skrapgångar.
Det kan bestyckas med Freja skrapor eller de äldre WS-DM skraporna.
Välj om möjligt alltid Freja skrapor då de har en bättre kosäkerhet och bättre anpassning till skrapgångarna.

Produktdatablad

SVEA UNO