Silo

Fodersilo

Gemensamt för våra silo är att de är avsedda för lagring av koncentrat, pellets, färdiga foder (fodersilo) eller övrigt pulver- eller kornformigt material med volymvikt upp till 700 kg/kubikmeter.