Allround

Allround

Rörskruv, Allround 102, 152, 200 och 250

Rörskruvarna Allround är i första hand avsedda för transport av spannmål eller foder. Skruvtransportörerna kan dock användas vid hantering av andra granulerade, pulverformiga eller pelleterade material. Kapacitet upp till 115 ton/h.

U-Skruv, för transport av spannmål

Svea RSU är konstruerad enligt byggsatsprincipen, den är lätt att projektera, lagerhålla, distribuera och montera. Svea RSU är avsedd för spannmålshantering med krav på hög kapacitet. Svea RSU är anpassningsbar till alla typer av anläggningar.