Naturlig

Naturlig ventilation

Att utnyttja naturens egna krafter och lösningar är oftast den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen på ett problem. Naturlig ventilation bygger på dessa principer.

Öppen nock för frånluft

Öppen taknock är ett effektivt sätt att använda naturlig ventilation för frånluft. Med hjälp av minitakstolen så kan luckor monteras i taknocken oberoende av takvinkeln på byggnaden. Minitakstolen, med 30 graders vinkel, ger möjlighet till extra stor öppningsarea i nocken. Om ventilationsnocken monteras på en sarg, så minimeras problem med inblåsning av regn och snö.

Öppningen i taknocken anpassas efter ventilationsbehovet.

Med våra nockluckor blir öppningsarean normalt 2–5% av golvytan. Detta, tillsammans med luckornas utformning och styrning, utnyttjar vinden maximalt.
Luckorna är täckta med transparenta, värmeisolerande skivor i kanalplast med UV-skydd. Opalvita skivor finns som tillval för att minska direkt solljus och skuggeffekter. Om ytterligare ljusinsläpp önskas kan nockluckorna göras bredare eller kompletteras med extra ljusband i tak.

Väggluckor för luftintag

Med hjälp av mindre väggintag och större öppningar i taknocken så ökar luftens hastighet i byggnaden. Ventilationen blir då mycket effektiv. Väggintagen och de inåtgående luckorna är utformade för att styra den ingående luftens rörelse. Därmed undviks kallras. Intagens placering avgörs bland annat av byggnadens läge, storlek och avstånd till vindhinder. Skivorna i kanalplast som täcker luckorna har hög isoleringsförmåga och ger bra ljusinsläpp.

Det är relativt få rörliga delar, på såväl intagen som luckorna i taknocken, vilket ger ett litet slitage och lång hållbarhet. För att öka ljusinsläppet kan väggintagen göras högre eller kompletteras med fasta ljuspartier i väggarna alternativt göras som höj- och sänkbara paneler.